Vil redde viktig kulturhistorie

Bilde av arkivar sammen med tidsskrift om nordlandshest/lyngshest - Klikk for stort bildeSolveig Lindbach Jensen brenner for å bevare hestens historie Christian Lorentsen

 

Historien til den særnorske og utrydningstruede hesterasen nordlandshest/lyngshest er i fare. Det er nemlig svært lite arkiv som er samlet inn som kan dokumentere arbeidet som er gjort for å redde og bevare hesterasen.

Vi på Arkiv i Nordland ønsker å bevare kulturhistorien fra fylket og vi anser nordlandshest/lyngshest for å være en kulturbærer. Rasen ble avlet frem gjennom århundrer for å være en særlig egnet brukshest i det nordnorske landskap og klima.

Fikk seg en knekk

Bestanden ble kraftig redusert fra 1930-tallet og utover. Ved traktorens inntok på 50-tallet ble brukshesten arbeidsledig. Gjennom iherdig avls- og informasjonsarbeid har ildsjeler jobbet for å øke og bevare bestanden.

Det er dette viktige arbeidet som AiN nå er ute etter å dokumentere slik at fremtidens forskere og interesserte kan få tilgang til arbeidet som er gjort.

"Tanken er at vi får et arkiv om nordlandshest/lyngshest som er representativt og mer komplett enn det vi har nå", sier arkivar Solveig Lindbach Jensen. "Arkivmaterialet som samles inn, ønsker vi å digitalisere slik at det er tilgjengelig uavhengig av brukerens fysiske lokasjon."

Kan gå tapt

Arkivene etter hesterasen er i hovedsak privatarkiv. Disse faller utenfor noen bevaringsordning det vil si at det ikke finnes noen bevaringsplikt i motsetning som ved offentlige arkiv. Arkivene står derfor i fare for å gå tapt om ikke noen tar vare på dem. Arkiv i Nordland mener det haster å få samlet inn dokumentasjon om denne hardføre hesterasen.

Stor interesse

Vi vet at interessen er stor da vi allerede har fått mange henvendelser. Arkiv i Nordland ønsker å komme i kontakt med de som oppbevarer dokumentasjon om hesterasen slik at vi sammen kan sikre at materialet blir trygt bevart og tilgjengelig for flere. Vi ønsker bidrag fra hele landet, men Nord-Norge spesielt.

 

Ta kontakt med Solveig Lindbach Jensen på soljen@nfk.no dersom du vet av arkivmateriale som bør bevares.