Nye lokaler for å ordne prosjekt NFK

Bilde av ny lokaler i Olav Vs gate 100 - Klikk for stort bildeArkiv i Nordland har tatt over nye lokaler for å ordne deler av Nordland fylkeskommunes arkiver  

For å ordne 2500 meter med fylkeskommunale arkiver har Arkiv i Nordland skaffet seg ekstra lokaler i Olav Vs gate i Bodø.  

I 2019 fikk Nordland fylkeskommune tilsyn fra Arkivverket. Et av resultatene var at det skulle lages en plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede papirarkiver.

Det ble bestemt at Arkiv i Nordland skulle påta seg jobben med arkivene fra de ytre etatene som fylkets videregående skoler og tannhelsekontorer. Disse arkivet er estimert til 2500 meter.

1. mars i år overtok AiN nye lokaler i Olav Vs gate 100. Her er det kontorplasser til fem som skal job

be med dette prosjektet over de neste fire årene. Når arkivene er ordnet og katalogisert blir de sendt til godkjente arkivdepot på Mørkved.  

Per nå har arkivene fra Bodin- og Fauske videregående skole ankommet Olav Vs gate, men dette vil økes med tiden.

Noen har startet opp i de nye lokalene og om ikke så lenge får de selskap av enda flere som får kose seg med dette materialet.   Bilde av flytting av arkiv etter Bodin videregående skole  - Klikk for stort bildeFlytting av arkivet etter Bodin videregående skole til de nye lokalene