Digitalisering av arkiv - en investering i morgendagen

Aasta Karlsen ved en av de store skannerne - Klikk for stort bildeAasta Karlsen ved en av de store skannerne Arkiv i Nordland Digitalisering i offentlig sektor skyter fart. Det som i går var analogt og papirbasert, forventes i dag å være digitalt og lett tilgjengelig av både saksbehandlere og brukere.  

Ved å digitalisere arkiv vil institusjoner lette arbeidet for saksbehandlere. Det vil legge til rette for en mer effektiv arbeidsflyt og muliggjøre selvbetjeningsløsninger. Digitalisering av, blant annet byggesaksarkiv, vil forenkle kundedialogen med innbyggere, eiendomsmeglere, bedrifter og offentlige etater som etterspør dokumentasjon. I tillegg vil digitaliseringen frigjøre plass, da arkivene i etterkant kan oppbevares av Arkiv i Nordland.   

Bildedigitalisering

Som medlem av Interkommunalt Arkiv i Nordland (IKAN) betaler ikke medlemskommuner merverdiavgift på tjenester levert av IKAN.

Bildedigitalisering-2