Bevaringsplanen for privatarkiv - for en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon

Arkiv i Nordland  Arkiv i Nordland har i samarbeid med de konsoliderte museene i fylket; Museum Nord, Nordlandsmuseet og Helgeland Museum laget en bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke. Målet er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Privatarkiv er arkiv skapt av private aktører. Det kan være arkiv fra privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner. Dessverre blir mange privatarkiv kastet når de ikke lenger virker bevaringsverdig for personene som oppbevarer dem.

Mens det finnes strenge regler for hva som skal bevares av offentlig dokumentasjon er det per dags dato lite vern om privatarkiv. Det fører til en skjev fordeling av hva som blir bevart for ettertiden. Målet med bevaringsplanen er å sørge for en mer helhetlig og representativ arkivbestand.   

Bevaringsplanen er bygd opp av en bestandsoversikt, som gir oversikt over hva som finnes av privatarkiv fra Nordland, samt en samfunnsanalyse som viser utviklingstrekk i de ulike regionene og som antyder hva som bør finnes av privatarkiv. Til sammen legger de basis for en prioriteringsliste som forteller hvilke typer arkiv vi skal jobbe med å innhente den første perioden. Bevaringsplanen skal revideres og man kan derfor på senere tidspunkt endre prioriteringene.

Vi håper at både ansatte innenfor sektorer som jobber med privatarkiv og privatpersoner med interesse for arkiv kan nyttiggjøre seg av planen og få innsikt i både hva som finnes og hva som mangler av privatarkiv i Nordland fylke. Bevaringsplanen kan dermed bidra til økt bruk av de bevarte arkiv og til innsamling og bevaring av prioriterte kategorier.

Takk til Riksarkivet og Norsk kulturråd for den økonomiske støtten vi har fått til arbeidet med bevaringsplanen.

 

Bevaringsplanen (PDF, 9 MB) (pdf)

bestandsoversikt (PDF, 874 kB) (pdf)

 

 

 

​ InnstillingerVis mer Artikkel Emnetype Metadata Lenker ForhåndsvisAvpubliserLagreAvbryt