Arkiv er mer enn papir!

Arkiv i Nordland  

Arkiv er mer enn papir!  Arkiv er av Arkivloven definert som en informasjonsmengde som er lagra på eit medium for seinare lesing, lyding, framsyning eller overføring. Det er både dokumenter protokoller, elektroniske filer, lydbånd, kassetter, filmer, bilder osv.

Mange intervjuer og samtaler er bevart på lydbånd og kassetter. I tillegg har lokalradioer i Nordland tatt vare på opptak av sine sendinger fra 1980-tallet og fram til i dag. Noen av lokalradioene har sendt sitt lydmateriale til AiN, mens andre planlegger å avlevere.

Vi har lydmateriale etter:

  • Forfatter Dag Skogheim
  • Fortellerstua på Tverlandet Bo- og servicesenter
  • Lokalradio i Moskenes, Værøy, Røst, Meløy
  • Komponist Fridthjov Anderssen 
  • Historiker Bjørn Bjørnstad
  • Forfatter Hans Breckan m.fl.

 

Andre har avlevert filmmateriale av historisk verdi til Arkiv i Nordland. Vi vet det finnes mye spennende og "uoppdaget" lyd- og filmmateriale som det er viktig å få berget for ettertiden. Har du, eller vet du om slikt arkivmateriale?  

Lydbånd og kassetter digitaliseres hele tiden ved Arkiv i Nordland. Vi har en stor samling lydmateriale, men ønsker oss mer!

Vet du av lydmateriale som kan ha historisk verdi? Ta kontakt