Mappa mi

Se mappen din/rettighetsdokumentasjon

Både privatpersoner, organisasjoner som representerer privatpersoner (advokat o.l.) og offentlige organisasjoner kan henvende seg til oss for å få innsyn i rettighetsinformasjon. Denne dokumentasjonen skal vise om det offentlige har utført de oppgavene de er pålagt å tilby deg som innbygger.

Privatpersoner kan enten be om innsyn i sine dokumenter gjennom å kontakte kommune/skole, eller henvende seg direkte til oss. Dokumentasjon kan for eksempel gjelde undervisning, sosialtjenester og helseomsorg.

Dersom du ber om innsyn på vegne av andre,  det foreligge en fullmakt fra den andre i forespørselen. Dette gjelder ikke arkivskapere (kommuner). 

 

Slik går du fram

 • Ta kontakt med oss elektronisk eller per post til Nordland fylkeskommune, fylkeshuset, 8048 Bodø. Vi tar ikke imot innsynsforespørsler som gjelder personopplysninger på telefon.
 • I henvendelsen på e-post må du oppgi:
  • Navn
  • Kontaktinformasjon
  • Hva man ber om innsyn i (f.eks. personalmappe fra xx kommune, elevmappe fra xx skole)
  • Hvilken periode det gjelder (f.eks. 1999–2001)
  • Du behøver ikke oppgi årsak til forespørselen.

Svar på henvendelsen sendes sikkert til den e-postadressen/postadressen som er registrert hos oss.

Arkiv i Nordland oppbevarer arkiv for Nordland fylkeskommune og de fleste kommunene i Nordland. Blant disse er rettighetsdokumentasjon som ikke er i administrativ bruk.