Bevaringsplanen for privatarkiv - et verktøy for å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon

Bevaringsplan - Klikk for stort bildeBevaringsplan Arkiv i Nordland  Arkiv i Nordland har i samarbeid med de konsoliderte museene i fylket; Museum Nord, Nordlandsmuseet og Helgeland Museum laget en bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke. Målet er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Bevaringsplanen er bygd opp av en bestandsoversikt, som gir oversikt over hva som finnes av privatarkiv fra Nordland, samt en samfunnsanalyse som viser utviklingstrekk i de ulike regionene og som antyder hva som bør finnes av privatarkiv. Til sammen legger de basis for en prioriteringsliste som forteller hvilke typer arkiv vi skal jobbe med å innhente den første perioden. Bevaringsplanen skal revideres og man kan derfor på senere tidspunkt endre prioriteringene. Vi jobber for tiden med en revidering av bevaringsplanen for å få med endringene som er skjedd både i kommunestrukturen og ved innsamling de siste årene. Endringer i bevaringsplanen vil derfor komme i løpet av 2023. 

Vi håper at både ansatte innenfor sektorer som jobber med privatarkiv og privatpersoner med interesse for arkiv kan nyttiggjøre seg av planen og få innsikt i både hva som finnes og hva som mangler av privatarkiv i Nordland fylke. Bevaringsplanen kan dermed bidra til økt bruk av de bevarte arkiv og til innsamling og bevaring av prioriterte kategorier.

Takk til Riksarkivet og Norsk kulturråd for den økonomiske støtten vi har fått til arbeidet med bevaringsplanen.