Privatarkiv

  Arkiv i Nordland har overtatt privatarkivet etter Mo i Rana-forfatteren Tor Jacobsen. Han avleverte materialet han har samlet i forbindelse med hans forfatterskap. Jacobsen har jobbet som journalist og skrevet 22 bøker knyttet til Ranaområdets historie.

 Arkiv i Nordland har mottatt arkivmateriale etter Bodø Arbeiderparti. Materialet daterer seg fra perioden ca 1920 til utpå 1990-tallet.

 Arkivet etter Bratten Ungdomslag (Bodø) er nå ferdig ordnet og katalogisert.

En viktig del av båtbyggerhistorien i Saltdal og Nordland er ordnet og bevart. Drageslipen AS med forløpere drev med båtbygging på Rognan i perioden 1907 til 2003. Arkivmaterialet fra Drageslipen dokumenterer utviklinga fra tradisjonelle fiskebåter til moderne stålfartøy.
Ferdigstillelsen av dette ordningsprosjektet dessverre ikke feiret på samme vis som skipsdåpene på Drageslipen: med lapskaus, kaffe og forlenget spisepause.
 

Lokalradioen på Røst hadde sin første ordinære sending i 1988. Med sendinger gjennom 20 år får vi et unikt innblikk i hva som opptar røstværingene.

Trehus i tre etasjer med kjeller. Skifertak.

Apotekarkivet er et av to arkiv som er avlevert fra Museum Nord, og er et lite arkiv på 0,6 hm. Det er et spennende arkiv, der deler av materialet vil være klausulert av personvernhensyn.

Arkivene etter rotaryklubbene i Bodø er nå ferdig ordnet og katalogisert av Arkiv i Nordland (AiN). Materialet ble avlevert etter at de tre klubbene, Bodø Rotary, Bodø Øst Rotary og Bodø Mørkved Rotary ble slått sammen til en og samme klubb;  Bodø rotaryklubb, sommeren 2013. Etter dette er det to rotaryklubber igjen i Bodø: Bodø rotaryklubb og Bodø Sentrum rotaryklubb.

Vensmoen hjelpepleierutdanning/helsefagutdanning har utdannet mange helsefagsarbeidere de siste 30 årene. Den private videregående skolen på Røkland ble fra 1.1.2010 nedlagt og arkivet etter skolen er avlevert til Arkiv i Nordland.