Frimerker som penger på Værøy

Frimerker som betalingsmiddel på Værøy. Regnskap 1945 Arkiv i Nordland Det var mangel på mangt under krigen, også penger. I et arkiv fra Værøy kan vi se hvordan mangelen på mynter ble løst ved å bruke frimerker i stedet. 

Arkivmateriale fra Værøy blir for tiden gjennomgått og ordnet, og i dette arbeidet dukket disse frimerkene opp.