Førerkort for aking

Førerkort for aking Arkiv i Nordland Noen som husker Barnas Trafikkklubb (Stiftet 1966)? I dag har vi Skolebarnas Trafikklubb med sirkus Zalto (2002) og Tarkus, barnas trafikkvenn i barnehagen (2003). Brosjyren vi her har funnet fram er for barn som vokste opp på begynnelsen 1960-tallet, før barna fikk noen egen trafikk-klubb.

Denne brosjyren fant vi i Træna kommunes arkiv. Det er en brosjyre fra 1962 som omhandler trafikksikkerhet for barn. Den er laget slik at ungene skulle gå igjennom en ”prøvetid”, hvor foreldrene skulle krysse av for hver dag barnet akte ”riktig”, og etter at foreldrene sendte inn et tilfredsstillende skjema, fikk de førerkort for aking.

Trygg Trafikk er altså ikke en ny organisasjon. Allerede på 1930-tallet så man utviklingen av ulykker bilismen førte med seg i Norge, og man hadde en organisasjon som var forløper til Trygg Trafikk. Denne organisasjonen opphørte rundt 1935. I etterkrigstiden ble en ny organisasjon stiftet; Landsforeningen til fremme for Trygg Trafikk ble stiftet i 1956. Fra og med 1973 har organisasjonen hett Trygg Trafikk.

Førerkort for aking Arkiv i Nordland