Avlevere arkiv til Arkiv i Nordland

Vi tar i mot arkiv både til deponering og donering.
 

Offentlig arkiv

Kommuner som ønsker å bruke våre depottjenester skal følge våre retningslinjer.

Når man ønsker å avlevere arkiv tar man først kontakt og avtaler når avleveringen skal finne sted. Kommunen må pakke, merke og listeføre det de ønsker å avlevere. Avlevering skjer etter avtale med kommunens arkivtjeneste. Det er viktig at arkivleder/arkivansvarlig i kommunen får vite om planlagt avlevering

Nordland fylkeskommune bruker også Arkiv i Nordlands depottjenester. Dette administreres via Dokumentasjonssenteret.

Har man behov for hjelp til pakking og merking av arkivmateriale kan man leie denne tjenesten hos Arkiv i Nordland.

Vi vet at en del eldre arkivmateriale er på avveie. Ta kontakt med oss hvis du finner gamle protokoller eller dokumenter som kan være fra en offentlig virksomhet.

Avlevering av personregister

Personregistermateriale er rettighetsdokumentasjon som kommuner har plikt å bevare. Det finnes egne retningslinjer på avlevering av disse. 

Har man behov for hjelp til rydding og listeføring av personregistermateriale kan man kjøpe denne tjenesten hos Arkiv i Nordland. Prisliste tjenester utenom medlemssskap.

Privatarkiv

Med privatarkiv menes alt arkivmateriale fra privat sektor. Det kan komme fra privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Arkiv i Nordland har et mål om å sørge for en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Ta gjerne kontakt, hvis du vet om eller har et privatarkiv som bør bevares. 

Her kan du se Bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke (PDF, 9 MB).