På bildet fra Brønnøysund 9. mai 1943 poserer tyske offiserer for kamera, vel vitende om at deres våpenbrødre faller på østfronten og Berlin bombes.

 

Sitatet er hentet fra dagboknotatene til prest og offiser Franz Affolderbach, på dagen da Tyskland kapitulerte, 8. mai 1945. Affolderbach var tysk evangelisk prest og artillerioffiser, som fra februar 1942 til krigens slutt var adjutant hos Ortskommandanten i Brønnøysund. Han skrev dagbok og tok en rekke bilder som belyser dagliglivet blant tyske offiserer i den rolige utposten som Brønnøysund tross alt var.

 Arkiv i Nordland har i samarbeid med de konsoliderte museene i fylket; Museum Nord, Nordlandsmuseet og Helgeland Museum laget en bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke. Målet er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.

I anledning Samefolkets dag har vi funnet fram et fotografi fra en spennende fotosamlingen etter Charles Ravn.

Mange museum har ikke bare gjenstander, men også arkiv i sine samlinger. Disse arkivene trenger selvsagt å tas vare på og tilgjengeliggjøres.

 

Arkivportalen.no tilgjengelig som app på Android.

Arkiv i Nordland har mottatt arkivmateriale etter Bodø Arbeiderparti. Materialet daterer seg fra perioden ca 1920 til utpå 90-tallet.

Arkivet etter Bratten Ungdomslag (Bodø) er nå ferdig ordnet og katalogisert.

En viktig del av båtbyggerhistorien er nå ferdig ordnet og bevart. Drageslipen AS med forløpere drev med båtbygging på Rognan i perioden 1907 til 2003. Arkivmaterialet fra Drageslipen dokumenterer utviklinga fra tradisjonelle fiskebåter til moderne stålfartøy.
Ferdigstillelsen av dette ordningsprosjektet bør vel feires som skipsdåpene på Drageslipen med lapskaus, kaffe og forlenget spisepause.
 

 

Lokalradioen på Røst hadde sin første ordinære sending i 1988. Med sendinger gjennom 20 år får vi et unikt innblikk i hva som opptar røstværingene.