Historieartikler

Det er over 120 år siden norske arbeidere startet kampen for bedre arbeidsvilkår. 

I Kjerringøy handelssteds brevsamling finner vi nærmere 200 amerikabrev fra nordlendinger som brevvekslet med handelsmennene på Kjerringøy i perioden 1874 – 1936. Her finner vi brev fra slekt, venner, foretningsforbindelser osv. Gjennom brevene får vi et innblikk i hvordan emigrantene fremstilte livet i en fremmed verdensdel og hvilke nyheter de etterspurte fra hjemlandet

Sitatet er hentet fra dagboknotatene til prest og offiser Franz Affolderbach, på dagen da Tyskland kapitulerte, 8. mai 1945. Affolderbach var tysk evangelisk prest og artillerioffiser, som fra februar 1942 til krigens slutt var adjutant hos Ortskommandanten i Brønnøysund. Han skrev dagbok og tok en rekke bilder som belyser dagliglivet blant tyske offiserer i den rolige utposten som Brønnøysund tross alt var.

Væreierarkivet etter Dahl-familien i Nusford er et av mange arkiver som kaster lys over et økonomisk og sosialt system som vokste frem i Nord-Norge fra slutten av 1700-tallet. Et system som kom til å prege landsdelen de neste 150 til 200 år. Arkivet etter væreier Dahl er på 24 hyllemeter og omfatter perioden 1873-2003.

I arkivet etter Salten Dampskipsselskap fant vi to rapporter fra personer som opplevde den dramatiske dagen i Bodø by, 27.mai 1940.

 Den Nord-Norske kunstutstillingen,Nordnorsken, har turnert landsdelen siden oppstarten i 1947. Det å sende en kunstutstilling på turne i nordnorge har ofte vært utfordrende og i enkelte tilfeller ført til at kunsten har gått tapt.

 

Nordlandsbunaden ble lansert på årsmøtet til Hålogaland ungdomslag i Leirfjord i 1928. Den vakte stor begeistring – og det har den fortsatt med. Nordlandsbunaden i blått eller grønt har flere ganger blitt kåret til Norges vakreste bunad. I arkivene finner man både skriftlig og billedlige beskrivelse av dette tradisjonsplagget.