Historieartikler

Speidere marsjerer

 

Speiderbevegelsen er en av verdens største barne- og ungdomsbevegelser ble startet i 1907. På verdensbasis her den ca. 40 millioner medlemmer og er representert i de fleste av verdens land. Bevegelsen ble stiftet av den britiske offiseren Robert Baden-Powell i 1907.

Hver 17. mai går hundrevis av Nordlands barn, ungdom og voksne bak faner malt av en av Nordlands talentfulle malere – Arne Jørgensen. I dag er det få som husker ham, men i sin samtid var han en samlende person for kunstmiljøet i Bodø.

08. september 1943 ble Spitzbergen angrepet av den tyske krigsmakt. Angrepet hadde kodenavn "Zitronella". I 1993 skrev Dag Skogheim en artikkel til Ny Tid om det som skjedde i 1943. 

Arkiv i Nordland har mottatt arkivet etter Seines rederi fra Bodø. Firmaet ble startet i 1899 av brødrene Ludvig, Edvard og Lauritz Seines.

Det er over 120 år siden norske arbeidere startet kampen for bedre arbeidsvilkår. 

 Pressen har til enhver tid vært på hugget i forhold til kommuners gjøren og laden. Men å bruke nesten en hel avis til å skjelle ut kommunens herredsstyre er likevel ikke helt vanlig.

I Kjerringøy handelssteds brevsamling finner vi nærmere 200 amerikabrev fra nordlendinger som brevvekslet med handelsmennene på Kjerringøy i perioden 1874 – 1936. Her finner vi brev fra slekt, venner, foretningsforbindelser osv. Gjennom brevene får vi et innblikk i hvordan emigrantene fremstilte livet i en fremmed verdensdel og hvilke nyheter de etterspurte fra hjemlandet

Sitatet er hentet fra dagboknotatene til prest og offiser Franz Affolderbach, på dagen da Tyskland kapitulerte, 8. mai 1945. Affolderbach var tysk evangelisk prest og artillerioffiser, som fra februar 1942 til krigens slutt var adjutant hos Ortskommandanten i Brønnøysund. Han skrev dagbok og tok en rekke bilder som belyser dagliglivet blant tyske offiserer i den rolige utposten som Brønnøysund tross alt var.

I arkivet etter Salten Dampskipsselskap fant vi to rapporter fra personer som opplevde den dramatiske dagen i Bodø by, 27.mai 1940.