Historieartikler

Bilde av protokoll fra Tysfjord skolestyre

I protokollen for Tysfjorden skolestyre hvor møtereferat ble nedtegnet, finner vi en dramatisk historie, eller i alle fall deler av den. Den illustrerer hvilke fatale konsekvenser bruken av fysisk avstraffelse i skolen kunne få.

Den 16. juni 1890 møttes elleve menn, antagelig på prestegården, da formann for skolestyret var sognepresten, Mons Herberg. Tre menn kom til stede senere, deriblant kirkesanger og lærer J. A Olsen. Dette var nok ikke tilfeldig. Han var nemlig direkte involvert i de to første sakene på dagsordenen.

 

To sma lundehundvalper

  Tidligere i sommer kunne vi lese at seks av syv norske hunderaser er bevaringstruet. En av disse er Norsk Lundehund.

Lundehunden har en helt spesiell historie som vi er så heldig å få oppbevare hos oss på Arkiv i Nordland.

Sitatet er hentet fra dagboknotatene til prest og offiser Franz Affolderbach, på dagen da Tyskland kapitulerte, 8. mai 1945. Affolderbach var tysk evangelisk prest og artillerioffiser, som fra februar 1942 til krigens slutt var adjutant hos Ortskommandanten i Brønnøysund. Han skrev dagbok og tok en rekke bilder som belyser dagliglivet blant tyske offiserer i den rolige utposten som Brønnøysund tross alt var.

Håndverkersangforening, Bodø Sangforening og gjester.

29. september 1874 ble Bodø Håndverkersangforening stiftet. Som navnet sier var det håndverkerne i Bodø som var medlemmene her. De fikk ikke være med i Bodø Sangforening som ble stiftet to år før. Bodø Sangforening ble lagt ned, og dermed er Bodø Håndverkersangforening den eldste foreningen i kulturfeltet i Bodø. 

 

Bodø Athenæum ble stiftet 25. november 1885. Dette er sannsynligvis den eldste forening i Bodø som fortsatt er i virksomhet. Et tidligere medlem har deponert sine dokumenter vedrørende foreningen hos Arkiv i Nordland.

Speidere marsjerer

 

Speiderbevegelsen er en av verdens største barne- og ungdomsbevegelser ble startet i 1907. På verdensbasis her den ca. 40 millioner medlemmer og er representert i de fleste av verdens land. Bevegelsen ble stiftet av den britiske offiseren Robert Baden-Powell i 1907.

Hver 17. mai går hundrevis av Nordlands barn, ungdom og voksne bak faner malt av en av Nordlands talentfulle malere – Arne Jørgensen. I dag er det få som husker ham, men i sin samtid var han en samlende person for kunstmiljøet i Bodø.

08. september 1943 ble Spitzbergen angrepet av den tyske krigsmakt. Angrepet hadde kodenavn "Zitronella". I 1993 skrev Dag Skogheim en artikkel til Ny Tid om det som skjedde i 1943. 

Arkiv i Nordland har mottatt arkivet etter Seines rederi fra Bodø. Firmaet ble startet i 1899 av brødrene Ludvig, Edvard og Lauritz Seines.