Historieartikler

Arkiv i Nordland har mottatt arkivet etter Godtemplarlosjen ”Den Gode Vilje”. Foreningen ble stiftet i 1896 og gikk inn i losje ”Nordens Klippe” på 1970-tallet. Den Gode Vilje var en av flere avholdslosjer som var aktive i Bodø fra slutten av 1800-tallet.

Noen som husker Barnas Trafikkklubb (Stiftet 1966)? I dag har vi Skolebarnas Trafikklubb med sirkus Zalto (2002) og Tarkus, barnas trafikkvenn i barnehagen (2003). Brosjyren vi her har funnet fram er for barn som vokste opp på begynnelsen 1960-tallet, før barna fikk noen egen trafikk-klubb.

Det var mangel på mangt under krigen, også penger. I et arkiv fra Værøy kan vi se hvordan mangelen på mynter ble løst ved å bruke frimerker i stedet. 

 Fattigstyret i den enkelte kommune ble en sentral aktør for å administrere fattighjelpen. Arkiv i Nordland arbeider med å bevare historien om den gryende velferdsstaten og oppbevarer saksdokumenter, møteprotokoller og regnskaper fra mange kommunale fattigstyrer i Nordland.

 I bladet Meddelelser fra den norske nationalforening mot tuberkulosen. Nr 84, oktober 1927, årg 17 finner vi et foredrag holdt av Dr. Ingeborg Aas om påkledning og tuberkulosen.

Opprettelsen av de kongelig privilegerte handelsstedene i blant annet Nordland fra 1770-årene og et stykke ut på 1800-tallet hadde som hensikt å regulere handelen samt å få brennevinsmisbruket under kontroll.

Av Svein Fygle, 2009

 «Jeg har fåretat leiting etter valgurnen på Løding. Den siste gang den er set er av noen smågutter, som så den ved en tyskbarakke gjennemhullet av revolverskudd, så den eksisterer nok ikke mer»

 

Vega kommune har deponert arkivmateriale etter skolekommisjonen og skolestyret. Eldste protokoll er fra 1834. Hva var skolekommisjonen, og hvordan skilte den seg fra senere skolestyrer? Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

 

Tengelfjord skolekrets lå i Hadsel kommune på Hinnøya. Skolekretsen var i drift i perioden 1874 til 1983. De første årene foregikk undervisningen for elevene i Tengelfjorden i privathjem, og fra 1895 i eget skolebygg. Da kretsen ble lagt ned, ble elevene overført til Digermulen skole i Vågan kommune.