Avlevere arkiv

Vi tar i mot arkiv både til deponering og donering.
 

Offentlig arkiv

Kommuner som ønsker å bruke våre depottjenester skal følge de retningslinjer som er beskrevet i våre veiledninger.

Når man ønsker å avlevere arkiv tar man først kontakt og avtaler når avleveringen skal finne sted. Kommunen må pakke, merke og listeføre det de ønsker å avlevere. Avlevering skjer etter avtale med kommunens arkivtjeneste. Det er viktig at arkivleder/arkivansvarlig i kommunen får vite om planlagt avlevering

Nordland fylkeskommune bruker også Arkiv i Nordlands depottjenester. Dette administreres via Dokumentasjonssenteret.

Har man behov for hjelp til pakking og merking av arkivmateriale kan man leie denne tjenesten hos Arkiv i Nordland.

Vi vet at en del eldre arkivmateriale er på avveie. Ta kontakt med oss hvis du finner gamle protokoller eller dokumenter som kan være fra en offentlig virksomhet.

Avlevering av personregister

Personregistermateriale er rettighetsdokumentasjon som kommuner har plikt å bevare. Det finnes egne retningslinjer på avlevering av disse. Arkiv i Nordland har laget en sjekkliste for avlevering av personregistermateriale.                                                                                                                                            

Har man behov for hjelp til rydding og listeføring av personregistermateriale kan man kjøpe denne tjenesten hos Arkiv i Nordland. For IKAN-medlemmer koster det 3000 kr per hyllemeter.