I 2018 avleverte Bodø KRF og Nordland KRF papirarkiv etter sin virksomhet. Dette er nå gjennomgått og katalogisert.

 

 

I november 2019 dro Arkiv i Nordland til Glasshuset for å hente et spennende og viktig arkiv - arkivet etter Otto Koch AS.