Arkiv i Nordland har mottatt viktig arkivmateriale som var infisert av mugg. Disse muggsporene kan skade både dokumentene og menneskene som arbeider med dem. Våre IT-lærlinger har tatt tak i dette og sett på hvordan teknologi kan brukes og utvikles for hjelpe oss å jobbe tryggere og mer effektivt.

 

 I forbindelse med den samiske nasjonaldagen 06. februar legger vi ut bilder med samiske motiver på vår fotonettside foto.arkivinordland.no. 

Lihkku beivviin! Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine!

 

  

For å ordne 2500 meter med fylkeskommunale arkiver har Arkiv i Nordland skaffet seg ekstra lokaler i Olav Vs gate i Bodø.  

 Arkiv i Nordland har lenge digitalisert kassetter og lydbånd og har derfor en økende samling med lydmateriale. 

 Lite viste Nordland fylkes teaterinstruktør Torbjørn Garbrielsen at et arbeidledighetsprosjekt i teaterutdanning som startet i Stamsund i 1990 skulle bli en kjempesuksess.

 

 

 

 Arkiv i Nordland har i samarbeid med de konsoliderte museene i fylket; Museum Nord, Nordlandsmuseet og Helgeland Museum laget en bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke. Målet er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.

 

 Riksarkivaren har fordelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv for 2017. I år var det søknadsrekord, da Arkivverket mottok 123 søknader. Arkiv i Nordland står bak en av de 45 søknadene som fikk tilslag. Nå kan vi starte et viktig og spennende digitaliseringsarbeid.

 Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv, og i år har Arkiv i Nordland blitt tildelt 400 000 kroner til tilgjengeliggjøring av arkivet etter Sulitjelma gruber.

 

 

 

 

 

 

I 2018 avleverte Bodø KRF og Nordland KRF papirarkiv etter sin virksomhet. Dette er nå gjennomgått og katalogisert.