Webinar om avlevering av personregistermateriale

Personregister er alvorlige greier, men vi kan også hygge oss litt underveis  Arkiv i Nordland inviterer til webinar om avlevering av personregister mandag 06. desember kl. 13.00–14.00.

Vi kommer med tips og råd til utfylling av personregisterlista (excelfila), avleveringslister og svarer på spørsmål.

Noen skal avlevere arkiv for første gang og vi kommer med all informasjon for å kunne avlevere arkiv til oss. For dere som har avlevert tidligere så er dette en gylden mulighet til å repetere kunnskapen.

Vi setter av en times tid til gjennomgangen, og har god tid til å besvare spørsmål.

For å delta på webinaret trenger man pc med Teams installert og mulighet for å høre lyd. For å delta klikker du på lenken nedenfor når kurset begynner. Av effektivitetshensyn vil kurset bli lagt opp som en presentasjon, hvor deltakerne vil bli bedt om å stenge for egen lyd, og heller bruke chat-funksjonen til å skrive inn spørsmål underveis.

 

Veiledningsheftet kan lastes ned på våre hjemmesider, hvis man ønsker å bruke dette underveis.  

 

Ta kontakt med Gertrud Bendiksen på gerhaa@nfk.no ved spørsmål

Velkommen til webinar!