Sven Hörnells Værøy og Røst inn på Norges dokumentarv

På begynnelsen av 1950-tallet reiste den svenske fotografen Sven Hörnell til Lofoten. Her fotograferte han eggsanking på fuglefjellene på Røst og ørnefangst for hånd på Værøy. 01. desember ble samlingen innlemmet i Norges dokumentarv. 

På Værøy ble havørn fanget med hendene, og på Røst firte folk seg ned i tau for å sanke egg i fuglefjellene. - Klikk for stort bildeØrnefangst med hendene og eggsanking i fuglefjellene. Sven Hörnell

Da Hörnell var på Røst var fuglekoloniene store og praksisen fortsatt en kilde til matauk, om enn ikke like viktig som i tidligere tider. For dagens betraktere gir bildene en god dokumentasjon av arbeidet eggsankerne gjorde på fuglefjellet på Vedøya. Vi får se hvilke klær og utstyr som ble brukt, hvor i fjellene det ble plukket, hvor mange de var når de arbeidet sammen, og risikoen som ble tatt. Mange bilder viser hvordan fotografen selv arbeidet med å dokumentere eggsankingen, noe som gir det en ekstra dimensjon og øker deres verdi som fotohistoriske dokumenter. 

De siste 40-50 årene har det skjedd drastiske endringer i sjøfuglebestanden lokalt på Røst så vel som globalt. Dette skyldes særlig økende havtemperaturer og følgende endringer i fuglenes mattilgang. Materialet har med tiden dermed fått et klimaaspekt som neppe var intendert da bildene ble tatt. Vedøya har vært tom for krykkjer siden 2020 og lundefuglbestanden er redusert til en femtedel av det den var.

Ørnefangsten på Værøy pågikk i flere hundre år. Det var opprinnelig et svar på et lokalt problem da rovfuglene kunne utgjøre en fare for lammene. Materialet viser ørnefangsten i en tid før vernet av havørner og kongeørner trådte i kraft i Norge i 1968. Hörnell dokumenterte ørnefangerne i det de gikk fra hjemmene sine og opp i fjellsidene og laget sine "ørnehus" av stein som de siden gjemte seg i. Vi ser byggingen av husene, plassering av åtet, ørner som fanges og dras inn i ørnehusene, landskapet rundt og drepte ørner som fraktes ned fra fjellene. Materialet viser også hvordan fuglene enkelte ganger ble tatt med levende ned til bebyggelsen og vist fram i klasserom. Det ble fanget ørn på samme måte senere på Værøy, men da for ringmerking.

Sven Hörnell bodde til sammen seks måneder på Værøy og Røst mens han jobbet med seriene. Materialet herfra består av i underkant av 400 negativer og to 16 mm- filmer. Disse er viktige, historiske dokumenter som viser lokale praksiser som inntil nylig var en del av hverdagen for enkelte i Nordland. De gir et innblikk i en relativt ukjent men spektakulær del av vår nære historie.