Seminar for privatarkiv i Nordland

Komponist Fridthjov Anderssens arkiv  Arkiv i Nordland inviterer til seminar om privatarkiv. Vi håper på deltakere fra hele fylket og gleder oss. Seminaret arrangeres på Jektefartsmuseet i Bodø 1.-2. desember 2021.

Arrangementet er beregnet for Privatarkivnettverket i Nordland, men er åpent for alle som har og betjener privatarkiv i fylket. 

Program

Fra Arkivverket kommer Anne Aune, som er fagdirektør ved avdelingen for forvaltning, bevaringsvurdering og privatarkiv. Hun skal snakke om hva Arkivverket gjør og kan tilby i forhold til digitale privatarkiv.

Fra Árran lulesamisk senter/Árran Julevsáme guovdásj kommer museumsleder Harriet Aira og skal snakke om Bååstede-prosjektet ("Tilbakeføringsprosjektet") og senterets egen arkivsamling.

Bjørn André Widvey kommer fra Bergen og skal fortelle om Skeivt arkivs arbeid med å dokumentere skeiv historie, også med eksempler fra Nordland.  

Arkiv i Nordland stiller med fotoarkivar Espen Kjelling, som skal oppsummere arbeidet med prosjektet Saltdal kommunes fotosamling.

Fagleder for formidling ved Arkiv i Nordland, Ida Jensen vil presentere planer knyttet til revidering av bevaringsplan for privatarkiv i Nordland.

Vi vil legge til rette for spørsmål og diskusjoner knyttet til foredragene.

Vi starter opp seminaret 1.desember til lunsj kl 11:30 og avslutter dagen etter med lunsj. På kvelden 1.desember skal vi ha omvisning i Arkiv i Nordlands depot og lokaler. Vi avslutter kvelden med felles middag.

Påmelding Program (PDF, 151 kB)

Deltakeravgiften er på 1950 kr. Dette inkluderer 2 lunsjer og en festmiddag.

Påmeldingsfrist er 20.november

Ved behov for overnatting ordner deltakerne med dette selv.

Fra privatarkivseminar 2020