Samling for Privatarkivnettverket i Nordland

Mo i Rana 28. og 29 november 2022 

Skulptur av stilisert mannskropp som står ute i havet utenfor sentrum av Mo i Rana - Klikk for stort bilde"Havmannen" Skulpturlandskap Nordland Vegar Moen

For tredje gang inviterer Arkiv i Nordland til samling for de med interesse for privatarkiv. Og for første gang skal det avholdes utenfor Bodø, nemlig i Rana Museums nye lokaler. Det blir omvisning både her og hos Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. 

Samlingen byr på en rekke spennende innlegg, og forhåpentligvis på fruktbare diskusjoner. Ida Jensen skal fortelle om dokumentasjonsprosjektet Skeiv i Nordland, og Bjørn Sivertsen skal ta for seg temaet Digitalarkivet og privatarkiv. Vi har også vært så heldig at vi har fått Ole Martin Rønning, daglig leder for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, til å ta en flytur nordover. Han skal snakke om institusjonens erfaring med bevaring av digitalt skapte privatarkiv – et tema som er høyaktuelt og viktig.   

Det nytter ikke lenger å komme i ettertid for å hente forhandlingsprotokoller og styreprotokoller. De eksisterer knapt lenger i papirformat. Vellykket sikring av digitalt arkivmateriale krever at en tar grep på forhånd – formater blir utdatert og datasystem endres. Eller, er det en feilslutning? Forhåpentligvis forlater vi samlingen litt klokere, både om dette og andre tema. Etter samlingen skal bevaringsplangruppa ha et møte. 

 

Praktisk info 

Sted: Rana Museum, Midtre gate 1, Mo i Rana 

Tid: Mandag 28. nov. kl 11.30 til tirsdag 29. nov kl 14.00 (16.00 for bevaringsplangruppa) 

Ingen deltakeravgift 

Middag 28. november: 500,- 

Påmeldingsfrist: 8. november 

Elektronisk påmelding  

 

Mandag 28. november

 • 11.30: Lunsj
 • 12.30: Velkommen, Arkiv i Nordland
 • 13.15: Skeiv i Nordland – et dokumentasjonsprosjekt, Ida Merethe Jensen, Fagleder for formidling Arkiv i Nordland
 • 14.15: Bevaringsvurdering, oppbevaring og katalogisering av privatarkiv, Solveig Lindbach Jensen og Rune Hovd, Arkiv i Nordland
 • 15.00: Spørsmål og diskusjon (15.30)
 • 18.00: Omvisning Rana Museum
 • 19.00: Middag

 

Tirsdag 29. november

 • 09.00: Erfaring med bevaring av digitalt skapte privatarkiv ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark), Ole Martin Rønning, Daglig leder Arbark
 • 10.00: Digitalarkivet som formidlingskanal og verktøy for tilgjengeliggjøring av privatarkiv, 
 • Bjørn Sivertsen, rådgiver Arkivverket (Mo i Rana)
 • 11.00: Oppsummering og evaluering
 • 12.00: Lunsj, Nasjonalbiblioteket Mo i Rana
 • 12.45: Omvisning Nasjonalbiblioteket Mo i Rana (13.45)          

 

14.00       Møte i bevaringsplangruppa (16.00)

 • Erfaringer fra kartleggingsarbeidet, Jaroslav Borgomolov, fagansvarlig forvaltning Museum Nord
 • Dagens arkivskapere – hvem bør vi prioritere?
 • Veien videre

Las ned programmet for samlingen (PDF, 348 kB)