Kontaktkonferansen 2023 - program og påmelding

Programmet for Kontaktkonferansen 2023 er klart. Konferansen foregår på Thon hotel Nordlys i Bodø 26. og 27. april.

To høyvogner fullastet med tørrhøy tørket på Rønvikjordene i Bodø. Hesjer i bakgrunnen - Klikk for stort bildeHistorien din har en framtid hos oss. Helgesen

26. april

11:00–12:00  Lunsj

12:00–12:15  Velkommen med leder for AiN, Ketil Jensen

12:15–13:00  Arkiv som forutsetning for demokrati med Einar Øverenget, filosof, foredragsholder og forfatter

13:00–13:15 Pause

13:15–14:00  Fortsettelse - Arkiv som forutsetning for demokrati med Einar Øverenget

14:00–14:30  Digitalisering av personregister og betraktninger av behovet. Kjersti Rongved, Bodø kommune og Ketil Jensen, AiN

14:30–14:45  Pause

14:45–16:00  Representantskapsmøte 

Omvisning og middag på Arkiv i Nordland. Avreise fra sentrum 17:30 med retur kl. 22:00

 

27. april
 

09:00–09:45  Fagsystemer: Kryptisk eller easy-peasy? med Audun Pedersen, IKA Troms 

09:45–10:30  A brief history of arkivvitenskap med Ketil Jensen, Arkiv i Nordland 

10:30–10:45  Pause

10:45–11:30  Kan arkivtilsyn bidra til demokrati og tillit? med Jon Sandven, Arkivverket 

11:30–12:30  lunsj

12:30–13:15  Innebygd personvern og risikovurdering med Veronica Jarnskjold Buer, Datatilsynet

13:15–14:00  Mediekonvertering som strategi for bevaring og tilgjengeliggjøring av historiske arkiv med Erland Ferrer-Pettersen, Oslo Byarkiv  

14:00–14:15  Pause

14:15–15:00  Fortsettelse - Mediekonvertering som strategi for bevaring og tilgjengeliggjøring av historiske arkiv med Erland Ferrer-Pettersen, Oslo Byarkiv
 

Vel hjem

Mer info og påmeldingsskjema finner du her https://forms.office.com/e/8JaQpMPpuD

Påmeldingsfrist 15. april.