Arkivdagen 2023

Arkiv i Nordland markerte arkivdagen på Bodøsjødagen 11. juni 2023. I alt 62 personer og 7 lundehunder besøkte oss der.

Bodøsjødagen var tross været godt besøkt, og hver var aktiviteter for barn og en rekke håndverks og husflidsrelaterte utstillinger. Mange tok turen innom vår stand i Jektefartsmuseets møterom, hvor de fikk en hyggelig stund - og litt le for vind og etter hvert også regn.

Inne hos Arkiv i Nordlands kunne besøkende se over 100 ulike foto av dyr som Nordlandshest/lyngshest, nordlandsku, steigarsau, katt, svane, ærfugl, rev, kanin og andre. Der det fantes informasjon om dyrenes navn, bosted, eier, melkeproduksjon, fødselsdato og annet, fantes det å lese under hvert enkelt bilde.

Besteforeldre hadde sine små på fanget, og snakket om hvilke dyr de kunne se på bildene. Interesserte i steigarsau fulgte med på utseendet og de spennende navnene værene hadde, mens andre igjen bet seg merke i hvordan landskapene rundt om er grodd igjen siden bildene ble tatt.

Alt i alt var markeringen av arkivdagen vellykket, og vi tenker allerede på at vi har lyst til å gjøre det igjen neste år, med et nytt tema for dagen.