Om IKAN

 Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN) er kommunenes arkivinstitusjon organisert etter §27 i kommuneloven om interkommunalt samarbeid. IKAN er etablert med egne vedtekter, styre og representantskap, samt eget budsjett og regnskap. Nordland fylkeskommune er vertskommune.

De fleste kommunene i Nordland er medlemmer i IKAN. Gjennom medlemsskapet får disse kommunene hjelp til å håndtere kravene i arkivloven.

  • Vedtekter
  • IKANs medlemmer  
  • IKANs styre   
  • Medlemsfordeler