Avlevere arkiv

Vi tar i mot arkiv både til deponering og donering.
 

Offentlig arkiv

Kommuner som ønsker å bruke våre depottjenester skal følge de retningslinjer som er beskrevet i våre veiledninger.

Når man ønsker å avlevere arkiv tar man først kontakt og avtaler når avleveringen skal finne sted. Kommunen må pakke, merke og listeføre det de ønsker å avlevere. Avlevering skjer etter avtale med kommunens arkivtjeneste. Det er viktig at arkivleder/arkivansvarlig i kommunen får vite om planlagt avlevering

 

Nordland fylkeskommune bruker også Arkiv i Nordlands depottjenester. Dette administreres via Dokumentasjonssenteret.

Har man behov for hjelp til pakking og merking av arkivmateriale kan man leie denne tjenesten hos Arkiv i Nordland.

Vi vet at en del eldre arkivmateriale er på avveie. Ta kontakt med oss hvis du finner gamle protokoller eller dokumenter som kan være fra en offentlig virksomhet.

  • Veiledning avlevering av papirarkiv  
  • Avleveringsliste papirarkiv 

Avlevering av personregister

Personregistermateriale er rettighetsdokumentasjon som kommuner har plikt å bevare. Det finnes egne retningslinjer på avlevering av disse. Arkiv i Nordland har laget en sjekkliste for avlevering av personregistermateriale. 

                                                                                                                                           
Har man behov for hjelp til rydding og listeføring av personregistermateriale kan man kjøpe denne tjenesten hos Arkiv i Nordland. For IKAN-medlemmer koster det 3000 kr per hyllemeter.
 

Klikk for stort bildeDe fleste nordlandskommunene som er med i IKAN bruker Arkiv i Nordland depottjenester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatarkiv

Med privatarkiv menes alt arkivmateriale fra privat sektor. Det kan komme fra privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Arkiv i Nordland har et mål om å sørge for en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Ta gjerne kontakt, hvis du vet om eller har et privatarkiv som bør bevares. 

Her kan du se Bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke.